Основна iнформацiя про Компанiю

Приватне акціонерне товариство «ПРОСТО-страхування» засноване у 1997 році. Компанія здійснює свою діяльність по всій території України (за винятком тимчасово окупованої АР Крим та зони проведення АТО). Компанія має 23 ліцензії Держфінпослуг на здійснення страхової діяльності (10 обов’язкових та 13 добровільних видів страхування). АТ «ПРОСТО-страхування» є членом об’єднань страховиків: «Ліга страхових організацій України» (ЛСОУ), «Моторне (транспортне) страхове бюро України» (МТСБУ), «Ядерний страховий пул України», а також є учасником Українського національного комітету Міжнародної торгової палати, членом «Асоціації платників податків України». З 2006 року Компанія є учасником Глобального Договору ООН в Україні щодо соціальної відповідальності бізнесу.

Бiзнес-активнiсть Компанiї

Спеціалістами АТ «ПРОСТО-страхування» розроблено більше ніж 40 продуктів та програм страхування, які призначають- ся переважно для фізичних осіб, напрямок роботи з якими є пріоритетним для Компанії. За 12 місяців 2021 року було укладено більше 108 тис. договорів, врегульовано більше 13 тис. справ. Умови страхування в Компанії відповідають світовим стандартам, сучасним тенденціям та вимогам українського страхового ринку з урахуванням особливостей вітчизняної економіки.

Додатковими гарантіями стабільності Компанії є ретельно розроблені програми перестрахування у співпраці з світовими та європейськими лідерами цієї галузі. Перевагою Компанії є наявність власного цілодобового медичного та технічного асистансу, що дозволяє надавати клієнтам якісну допомогу за будь-яких умов.

Рейтинги, нагородження

За результатами діяльності Компанії одразу два національних рейтингових агентства «Стандарт-Рейтинг» та «Експерт-Рейтинг» підтвердили рейтинг АТ «ПРОСТО-страхування» на рівні uaAA (дуже високий рівень фінансової стійкості відносно інших страхових компаній України), який було присвоєно компанії раніше.

Фінансові показники АТ «ПРОСТО-страхування» станом на 30.09.2022 р.

  • Активи компанiї — 537 418 тис. грн
  • Власний капiтал — 359 096 тис. грн
  • Страховi платежi — 160 331 тис. грн
  • Страховi виплати — 58 468 тис. грн
  • Страховi резерви — 166 883 тис. грн
  • Статутний фонд — 82 320 тис. грн.

АТ «ПРОСТО-страхування» за 9 місяців 2022 року має прибуток в розмірі 94 581 тис. грн (за міжнародними стандартами фiнансової звiтностi).

Розподiл страхового портфеля за видами