НВТ

Добровільне страхування від нещасного випадку на транспорті

ОНВТ

Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

ДПД

Обов’язкове страхування пожежної дружини