• «ПРЕМІУМ СЕРВІС»
  • Квартира стандарт Акція!

Найвищий рейтинг фінансової стійкості (uaAA) АТ «ПРОСТО-страхування» підтверджено ще одним агентством

Як повідомлялося раніше, РА «Стандарт-Рейтинг» присвоїло АТ «ПРОСТО-страхування» рейтинг фінансової стійкості страховика на рівні uaAА. Слідом за ним ще одне національне рейтингове агентство - «Експерт-Рейтинг» підтвердило цю оцінку. 5 квітня 2016 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення підтвердити рейтинг фінансової стійкості страховика АТ «ПРОСТО-страхування» (код ЄДРПОУ 24745673) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик з рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю в порівнянні з іншими українськими страховими компаніями. Підтверджуючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за 2015 рік.

Основні показники діяльності АТ «ПРОСТО-страхування» за 2015 рік (тис. грн., п.п.,%)

Показатели 2015 р. (31.12.2015) 2014 р. (31.12.2014) Змінення Темп приросту, %
Активи всього, тис. грн. 324 361,0 249 070,0 75 291,0 30,23%
Власний капітал, тис. грн. 197 150,0 138 479,0 58 671,0 42,37%
Валові зобов'язання, тис. грн. 127 211,0 110 591,0 16 620,0 15,03%
Покриття власним капіталом зобов'язань страховика,% 154,98% 125,22% 29,76п.п. -
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 192 727,0 138 340,0 54 387,0 39,31%
Покриття грошовими коштами зобов'язань страховика, % 151,50% 125,09% 26,41п.п. -
Валові премії, всього, тис. грн. 165 224,3 175 596,7 -10 372,4 -5,91%
Частина страхових премій, що належать перестраховикам, тис. грн. 13 537,1 7 440,0 6 097,1 81,95%
Співвідношення між преміями, які належать перестраховикам, та валовими преміями, % 8,19% 4,24% 3,96п.п. -
Страхові виплати та відшкодування, тис. грн. 71 440,2 92 286,7 -20 846,5 -22,59%
Співвідношення між виплатами та валовими преміями за період,% 43,24% 52,56% -9,32 п.п. -
Чистий прибуток (збиток), тис. грн. 58 671,0 36 421,0 22 250,0 61,09%
Рентабельність власного капіталу, % 29,76% 26,30% 3,46 п.п. -

1. Власний капітал СК «ПРОСТО-страхування» за період з 31.12.2014 р. по 31.12.2015 р. виріс на 58,67 млн. грн. і станом на кінець 2015 року склав 197,15 млн. грн. Приріст валових зобов'язань за аналізований період був значно нижче: він склав 16,62 млн. грн. до рівня 127,211 млн. грн. Це дозволило підняти покриття власним капіталом зобов'язань Компанії на 29,76 п.п. до рівня 154,98%, що говорить про гарний запасі капіталу страховика. Активи Компанії за 2015 рік зросли на 30,23% (на 75,29 млн. грн.) і на кінець періоду досягли позначки в 324,36 млн. грн.

2. Залишок коштів на рахунках Компанії станом на 31.12.2015 р склав 192,73 млн. грн., Що на 39,31% більше ніж станом на 31.12.2014 р. Завдяки значному приросту залишків коштів ліквідність страховика зросла на 26,41 п.п. і склала 151,5%. Відповідно, Компанія тільки грошовими коштами на банківських рахунках здатна з надлишком покрити всі свої зобов'язання.

3. За поточний рік Страховик зібрав 165,22 млн. грн. валових премій. У трійку найбільших видів страхування увійшли: КАСКО наземного транспорту (крім залізничного), обов'язкове страхування цивільної оборони, і добровільне медичне страхування. Частина страхових премій, що належать перестраховикам, зросла на 81,95% до 13,54 млн. грн. і займає 8,19% в структурі страхових премій. Страхові виплати, які справив Страховик, склали 71,44 млн. грн. або 43,24% від валових премій.

4. Головним фінансовим підсумком діяльності Компанії у 2015 році став чистий прибуток в розмірі 58,67 млн. грн., що на 61,09% вище ніж в 2014 році. Зростання прибутку підвищило рентабельність власного капіталу до 29,76%.

Аналіз звітності СК «ПРОСТО-страхування» за 2015 рік показав зростання активів, власного капіталу та чистого прибутку на тлі зростаючої ліквідності і запасу власного капіталу. Дані фактори дозволяють Агентству підтвердити рейтинг фінансової стійкості Компанії на рівні uaAA за національною шкалою.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»