• «ПРЕМІУМ СЕРВІС»
  • Квартира стандарт Акція!

Найвищий рейтинг фінансової стійкості (uaAA) АТ «ПРОСТО-страхування» підтверджено ще одним агентством

Як повідомлялося раніше, РА «Стандарт-Рейтинг» присвоїло АТ «ПРОСТО-страхування» рейтинг фінансової стійкості страховика на рівні uaAА. Слідом за ним ще одне національне рейтингове агентство — «Експерт-Рейтинг» підтвердило дану оцінку. На засіданні Рейтингового комітету 3 квітня 2015 року РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення підтвердити рейтинг фінансової стійкості страховика АТ «ПРОСТО-страхування» (код ЄДРПОУ 24745673) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик з рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю в порівнянні з іншими українськими страховими компаніями. Підтверджуючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за 2014 рік. Основні показники діяльності АТ «ПРОСТО-страхування» за 2014 (тис. Грн., П.п.,%)

Основні показники діяльності АТ «ПРОСТО-страхування» за 2014 (тис. грн., п.п.,%)

Показники 2014 р. (31.12.2014) 2013 р. (31.12.2013) Зміна Темп приросту,%
Активи всього, тис. грн. 249070,0 223167,0 25903,0 11,61%
Власний капітал, тис. грн. 138479,0 102831,0 35648,0 34,67%
Валові зобов'язання, тис. грн. 110591,0 120336,0 -9745,0 -8,10%
Покриття власним капіталом зобов'язань страховика,% 125,22% 85,45% 39,76п.п. -
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 138340,0 83116,0 55224,0 66,44%
Покриття грошовими коштами зобов'язань страховика, % 125,09% 69,07% 56,02п.п. -
Валові премії, всього, тис. грн. 175596,7 207612,8 -32016,1 -15,42%
Частина страхових премій, що належать перестраховикам, тис. грн. 7440,0 5887,7 1552,3 26,37%
Співвідношення між преміями, які належать перестраховикам, та валовими преміями, % 4,24% 2,84% 1,40 п.п. -
Страхові виплати та відшкодування, тис. грн. 92286,7 86251,6 6035,1 7,00%
Співвідношення між виплатами та валовими преміями за період,% % 52,56% 41,54% 11,01 п.п. -
Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн. -16434,0 6813,0 -23247,0 -
Рентабельність продажів, % -9,36% 3,28% - -
Чистий прибуток (збиток), тис. грн. 36421,0 3010,0 33411,0 1110,00%
Рентабельність власного капіталу, % 26,30% 2,93% 23,37 п.п. -

1. Активи АТ «ПРОСТО-страхування» за період з 31.12.2013 року по 31.12.2014 року зросли на 25,9 млн. грн. і склали 249,07 млн. грн. Валові зобов'язання, навпаки, знизилися на 8,1%, а власний капітал страховика збільшився на 34,67%. Результатом стало підвищення капіталізації Компанії: коефіцієнт покриття власним капіталом зобов'язань страховика виріс на 39,76 п.п. до рівня 125,22%.

2. Залишок ліквідних активів на рахунках Компанії на 31.12.2014 року склав 138,34 млн. грн., що на 55,22 млн. грн. вище аналогічного показника станом на 31.12.2013 року. Коефіцієнт ліквідності страховика внаслідок зниження зобов'язань і зростання залишків грошових коштів виріс на 56,22 п.п. і на кінець 2014 року склав 125,09%.

3. Обсяг зібраних страховиком в 2014 році валових премій скоротився на 32,02 млн. грн. відносно 2013 року і становив 175,6 млн. грн. Частина страхових премій, що належать перестраховикам, зросла на 26,37% до 7,44 млн. грн., що становить 4,24% від загального обсягу валових премій. Страхові виплати Компанії протягом 2014 року склали 92,29 млн. грн., що на 7,0% вище показника аналогічного періоду 2013 року. Співвідношення між виплатами та валовими преміями склало 52,56%, рівень виплат СК «ПРОСТО-страхування» був одним з найвищих по ринку.

4. Незважаючи на зниження валового бізнесу та зростання виплат Компанія за підсумками 2014 заробила 36,42 млн. грн. чистого прибутку, тоді як результатом 2013 став прибуток у розмірі 3,01 млн. грн. Рентабельність власного капіталу Компанії зросла відносно 2013 року на 23,37 п.п.

Аналіз звітності СК «ПРОСТО-страхування» за 2014 показав двенадцатикратного збільшення прибутку відносно 2013 року, помітне зростання капіталізації та підвищення ліквідності, що позитивно характеризує діяльність Компанії в умовах кризи і дозволяє Агентству підтвердити рейтинг фінансової стійкості Компанії на високому рівні.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»