• Страхуємо ваші страхи вже 20 років!
  • «ПРЕМІУМ СЕРВІС»
  • Квартира стандарт Акція!

 

Сплатити за поліс онлайн

 


За 12 місяців 2017 року
АТ «ПРОСТО-страхування»
виплатило своїм клієнтам
84 194 000 грн., з них

по КАСКО 37 814 000 грн.

РА «Стандарт-Рейтинг» підтвердило рейтинг фінансової стійкості АТ «ПРОСТО-страхування» на найвищій позначці

29 червня 2017 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика / АТ «ПРОСТО-страхування» - за національною шкалою на рівні uaAA. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Рейтингова оцінка АТ «ПРОСТО-страхування» підтверджувалася виходячи з аналізу підсумків роботи Компанії за перший квартал 2017 року.

1. СК «ПРОСТО-страхування» за перші три місяці 2017 р. зібрала 43,892 млн. грн. валових премій, що на 1,77% вище обсягу премій, зібраних за той же період 2016 року. В той же час, надходження від фізичних осіб скоротилися на 0,49% до 32,336 млн. грн., а від перестраховиків - на 34,27% до 1,647 млн. грн. Фізособи залишаються основним сегментом, на який спрямована діяльність Компанії.

РА «Стандарт-Рейтинг» позитивно оцінює незначне, але все ж зростання обсягів валового бізнесу в складних умовах роботи на страховому ринку України.

Таблиця 1

Основні показники доходів і витрат
АТ «ПРОСТО-страхування» (24745673), тис. грн, п.п.,%

#

Показники

І квартал 2017 року

І квартал 2016 року

Змінення

Темп приросту, %

1 Брутто-премії, всього, в т.ч. 43 892,4 43 128,5 763,9 1,77%
2 від страхувальників фізичних осіб 32 335,5 32 495,3 -159,8 -0,49%
3 від перестраховиків 1 647,4 2 506,5 -859,1 -34,27%
4 Частка фізичних осіб в брутто-премії 73,67% 75,35% -1,68 п.п. -
5 Частка перестраховиків у брутто-премії 3,75% 5,81% -2,06 п.п. -
6 Страхові платежі, відправлені перестрахувальникам 3 227,1 2 995,4 231,7 7,74%
7 Коефіцієнт залежності від перестраховиків 7,35% 6,95% 0,41 п.п. -
8 Чисті премії 40 665,3 40 133,1 532,2 1,33%
9 Зароблені страхові премії 40 298,5 37 136,8 3 161,7 8,51%
10 Фінансовий результат від операційної діяльності -4 495 -2 262 -2 233 -
11 Страхові виплати і компенсації 20 033 15 310,4 4 722,6 30,85%
12 Співвідношення між виплатами та брутто-преміями 45,64% 35,50% 10,14 п.п. -
13 Чистий прибуток -3 414 14 208 -17 622 -
14 Рентабельність власного капіталу -1,90% 6,72% -8,63 п.п. -

2. Страхові платежі, відправлені перестрахувальникам, за перший квартал 2017 року в порівнянні з тим же періодом 2016 року зросли на 7,74%: з 2,995 млн. грн. до 3,227 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежно від перестраховиків виріс на 0,41 п.п. до 7,35%.

Показники ділової активності продемонстрували висхідний тренд. Чисті премії збільшилися на 1,33% до 40,665 млн. грн., а зароблені премії - на 8,51% до 40,299 млн. грн.

3. За перший квартал 2017 року Компанія здійснила виплати своїм страхувальникам на суму 20,033 млн. грн., що на 30,85% більше обсягу виплат, вироблених за той же період 2016 року. Отже, виріс показник рівня виплат з 35,50% до 45,64%, або на 10,14 п.п., що перевищує середньоринковий рівень виплат.

Агентство відзначає, що збиткова діяльність Страховика за підсумками перших трьох місяців 2017 роки не несе в собі загрози фінансової стійкості Компанії.

4. У період з 01.01.2017 р. по 01.04.2017 р. балансові показники Страховика продемонстрували спадну динаміку:

  • Активи зменшилися на 5,22% до 327,429 млн. грн.;
  • Власний капітал знизився на 1,87% до 179,365 млн. грн.;
  • Зобов'язання зменшилися на 8,98% до 148,064 млн. грн.;
  • Ліквідні активи знизилися на 7,51% до 194,661 млн. грн.

Таким чином, за станом на початок другого кварталу 2017 року СК «ПРОСТО-страхування» володіла надлишковими рівнями капіталізації (121,14%) та ліквідності (131,47%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники
АТ «ПРОСТО-страхування» (24745673), тис. грн, п.п.,%

#

Показники

01.04.2017

01.01.2017

Змінення

Темп приросту, %

1 Активи 327 429 345 447 -18 018 -5,22%
2 Власний капітал 179 365 182 780 -3 415 -1,87%
3 Зобов'язання 148 064 162 667 -14 603 -8,98%
4 Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом 121,14% 112,36% 8,78 п.п. -
5 Ліквідні активи 194 661 210 459 -15 798 -7,51%
6 Частка ліквідних активів в активах Страховика 59,45% 60,92% -1,47 п.п. -
7 Співвідношення між ліквідними активами і зобов'язаннями 131,47% 129,38% 2,09 п.п. -

Провівши аналіз діяльності Компанії за перший квартал 2017 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відзначає наступні фактори підтвердження рейтингу фінансової стійкості:

  • Зростання показників ділової активності;
  • Високий рівень виплат (45,64%);
  • Надмірний рівень капіталізації (121,14%);
  • Дуже хороший запас ліквідності (131,47%).

РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна)