• «ПРЕМІУМ СЕРВІС»
  • Квартира стандарт Акція!

АТ «ПРОСТО-страхування» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

АТ «ПРОСТО-страхування» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

 

22.01.2019 р.

Послуги з аудиту – аудиторська перевірка повного пакету річної фінансової звітності Замовника за 2018 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, з наданням аудиторських звітів про фінансовий стан до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Основні відомості про замовника:

Повне найменування

Приватне акціонерне товариство «ПРОСТО-страхування»

Скорочене найменування

АТ «ПРОСТО-страхування»

Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

24745673

Дата та орган державної реєстрації

 02.04.1997р. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Місцезнаходження

04050, м. Київ, Шевченківський район, вул. Герцена, буд. 10

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про Товариство

02.04.1997р., 1 074 120 0000 000867 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Основні види діяльності

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

Загальна вартість активів (валюта балансу) станом на 01.01.2018 року/ на 30.09.2018 року, тис. грн.

344 734/386 131

Страхові премії за 9 місяців 2018 року, тис. грн.

186 841

Чисті зароблені страхові премії за 9 місяців 2018 року, тис. грн.

149 291

Кількість штатних працівників

223

Кількість ліцензій

23

Кількість філій (відокремлених підрозділів)

13

Кількість дочірних компаній

0

 

Аудиторські послуги можуть надаватися лише суб’єктами аудиторської діяльності, які відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» відповідають наступним вимогам:

- можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

- включені до відповідного розділу Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності;

- за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

- не мають обмежень, пов'язаних з тривалістю надання послуг Товариству;

- можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту;

- за основним місцем роботи має працювати не менше п'яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;

- пройшли перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного законодавства;

- мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства.

Дати та строки:

- Період, що перевіряється 01.01.2018 -31.12.2018

- Період перевірки 11.03.2019-30.04.2019

- Термін надання аудиторських висновків 30.04.2019

- Дата оголошення конкурсу – 22.01.2019

- Період приймання пропозицій – 22.01.2019-28.01.2019

- Дата рішення, щодо призначення аудитора – 30.01.2019.

Для участі в конкурсі пропозиції від аудиторських фірм приймаються на електронну адресу valentg@pro100.ua в такому складі:

- комерційна пропозиція з зазначенням ціни послуг;

- наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;

- лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Конкурентні переваги:

- досвіт роботи;

- репутація на ринку;

- цінова пропозиція.