• «ПРЕМІУМ СЕРВІС»
  • Квартира стандарт Акція!

Підтверджено рейтинг за 2018 рік АТ «ПРОСТО-страхування»

4 березня 2019 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення підтвердити рейтинг фінансової стійкості страховика АТ ПРОСТО-страхування (код ЄДРПОУ 24745673) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик з рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю в порівнянні з іншими українськими страховими компаніями. Підтверджуючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за 2018 рік.


Основні показники діяльності АТ «ПРОСТО-страхування» за 2018 рік (тис. Грн., П.п.,%)

 

Показаники

 2018 рік (31.12.2018)

 2017 рік (31.12.2017)

Зміни

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

379 864

344 734

35 130

10,19%

Власний капітал, тис. грн.

195 713

191 691

4 022

2,10%

Валові забов'язання, тис. грн.

184 151

153 043

31 108

20,33%

Покриття особистим капіталом забов'язань страховика, %

106,28%

125,25%

-18,97 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

228 700

204 427

24 273

11,87%

Покриття грошовими коштами забов'язань страховика, %

124,19%

133,57%

-9,38 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

245 213

204 904

40 309

19,67%

Частина страхових премій, що належать перестраховикам, тис. грн.

17 478

23 706

-6 228

-26,27%

Співвідношення між преміями, які належать перестраховикам, і валовими преміями, %

7,13%

11,57%

-4,44 п.п.

-

Страхові выплати та відшкодування, тис. грн.

98 539

84 194

14 345

17,04%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями за період, %

40,19%

41,09%

-0,90 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

5 132

-1 639

6 771

-

Рентабельність продажів, %

2,09%

-0,80%

2,89 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

4 022

8 911

-4 889

-54,86%

Рентабельність власного капіталу, %

2,06%

4,65%

-2,59 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи СК «ПРОСТО-страхування» в аналізованому періоді збільшилися на 10,19% і на 31.12.2018 р склали 379,86 млн. Грн. Валові зобов'язання Компанії за період з 31.12.2017 р по 31.12.2018 р виросли на 20,33% до 184,15 млн. Грн., А власний капітал показав приріст на 2,1% до 195,73 млн. Грн. В результаті покриття власним капіталом зобов'язань страховика знизилося на 18,97 п.п. до 106,28%. Таким чином, незважаючи на зниження даного показника, його значення свідчить про наявність у Компанії хорошого запасу капіталу.

2. Залишок коштів на рахунках СК «ПРОСТО-страхування» за станом на 31.12.2018 р становив 228,7 млн. Грн., Що на 11,87% більше, ніж на 31.12.2017 р Однак більш високі темпи зростання зобов'язань ніж ліквідних активів призвели до зниження ліквідності страховика на 9,38 п.п. На 31.12.2018 р співвідношення між ліквідними активами і зобов'язаннями в Компанії склало 124,19%, що говорить про дуже гарній забезпеченості страховика ліквідними активами.

3. Валові премії, зібрані страховиком за чотири квартали 2018 року, зросли в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 19,67% до 245,21 млн. Грн. Частина страхових премій, що належать перестраховикам, знизилася на 26,27% і склала 17,48 млн. Грн. або 7,13% від валових премій. Страхові виплати та відшкодування в аналізованому періоді зросли на 17,04% до 98,54 млн. Грн. Коефіцієнт виплат за підсумками 2018 року склав 40,19%, практично не змінившись в порівнянні з минулим періодом.

4. За підсумками 2018 року СК «ПРОСТО-страхування» отримала прибуток від операційної діяльності в розмірі 5,13 млн. Грн., В порівнянні зі збитками за 2017 рік у сумі 1,64 млн. Грн. Також за 12 місяців 2018 року Компанія заробила 4,02 млн. Грн. чистого прибутку, що на 54,86% менше ніж за 2017 рік. Агентство позитивно оцінює факт прибуткової роботи страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність СК «ПРОСТО-страхування» за 2018 рік, Агентство відзначає: наявність значного запасу капіталу і ліквідності, зростання ділової активності та прибуткову діяльність страховика.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»