• «ПРЕМІУМ СЕРВІС»
 • Квартира стандарт Акція!

COVID-ONLINE

Страхування від COVID-19 за 5 хвилин — це ПРО100!

оформити зараз

 

Сплатити за поліс онлайн

 

Добровільне страхування від нещасних випадків

Дії Застрахованої особи в разі настання випадку, що має ознаки страхового за Договорами страхування від нещасних випадків

Для отримання страхової виплати, у цілях оптимізації термінів прийняття рішення Страховою компанією про її здійснення, Застрахована особа може дистанційно подати пакет документів із заявою на страхову виплату. Для цього вам необхідно:

Будь-яким запропонованим способом:

надіслати копії (фотокопії) наступних документів:

 •  заповненої заяви встановленої форми, яку ви можете:
  • роздрукувати на сайті АТ «ПРОСТО-страхування»;
  • отримати, звернувшись за електронною адресою: v.mykhailova@pro100.ua;
 • Договору страхування;
 • виписки з історії хвороби (епікриз) або медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, підписана відповідальною особою та засвідчена печаткою медичного закладу;
 • листка тимчасової непрацездатності з медичного закладу, з відповідним штампом із вказаними: прізвищем пацієнта, точним діагнозом, датою звернення за медичною допомогою, тривалістю лікування;
 • документів, які видані лікарсько-консультаційною комісією (ЛКК) в разі продовження терміну тимчасової непрацездатності Застрахованої особи або для подальшої передачі на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) для вирішення питання встановлення первинної інвалідності;
 • у випадку встановлення Застрахованій особі первинної інвалідності внаслідок нещасного випадку:
  • висновку медико-соціальної експертної комісії, що підтверджує встановлення інвалідності;
 • документу, що посвідчує особу одержувача страхової виплати (1, 2, сторінки паспорта та сторінка з пропискою);
 • довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
 • свідоцтва про народження Застрахованої особи (якщо особа неповнолітня);
 • у разі смерті:
  • свідоцтва про смерть;
  • довідки з лікувального закладу про причину смерті;
  • протоколу розтину або висновку;
  • документу про правонаступництво або документу, що підтверджує право на спадщину (для спадкоємців), якщо у Договорі страхування не призначений Вигодонабувач.

УВАГА: нагадуємо, що відповідно до умов Договору страхування, в разі настання випадку, що має ознаки страхового, Вам необхідно повідомити Страховика протягом 5 (п’яти) робочих днів будь-яким способом, який дозволяє об’єктивно зафіксувати факт повідомлення. Недотримання зазначених строків є підставою для відмови у страховій виплаті. 

В подальшому, оригінали заяви та довідок повинні бути надіслані до центрального офісу АТ «ПРОСТО-страхування» (адреса: 04050 м. Київ, вул Герцена, 10) наступними способами:

 • кур’єрською доставкою;
 • послугами: «Укрпошта», «Нова пошта».

Страхова виплата здійснюється протягом 5 робочих днів з моменту отримання страховою компанією оригіналів зазначених документів.

 

БЛАНК ЗАЯВИ