ОНВТ

Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

НВТ

Добровільне страхування від нещасного випадку на транспорті