В процесі своєї діяльності будь-яке підприємство стикається з тим, що його майно може бути знищеним або пошкодженим в результаті зовнішнього та/або внутрішнього впливу різних факторів. На жаль, ці фактори можуть стати причиною не лише знищення (пошкодження) майна та припинення виробничої діяльності, але й ліквідації або банкрутства організації.

Страхувальниками можуть бути не тільки власники майна (на умовах права власності), але й інші юридичні та фізичні особи, які несуть відповідальність за його збереження (на умовах оренди, лізингу, відповідального зберігання тощо).

Що можна застрахувати

Основні та оборотні фонди виробничого та невиробничого призначення:

 • будівлі та споруди (всі їхні конструктивні елементи та інженерні системи);
 • внутрішній ремонт приміщень;
 • меблі та офісне обладнання;
 • виробниче та торгове обладнання;
 • комп’ютери та оргтехніка;
 • товарні та матеріальні цінності та запаси (зокрема, матеріали та напівфабрикати, які необхідні для діяльності, виробництва кінцевої продукції);
 • продукція, інвентар, інше майно.

Додатково можна застрахувати  майно на випадок пошкодження скляних елементів будівлі, а також збитки, які може понести підприємство через перерву у господарській діяльності.

Відшкодовуються збитки, які було завдано внаслідок:

 • вогню (пожежі, удару блискавки, вибуху);
 • стихійних лих;
 • витікання рідини з водопровідних, каналізаційних, опалювальних та протипожежних систем, у тому числі й з сусідніх приміщень;
 • помилкового включення автоматичних систем пожежегасіння;
 • крадіжки зі зломом, грабежу, розбою;
 • протиправних дій третіх осіб (ПДТО) включно з підпалом; 
 • транспортного збитку (пошкодження або знищення застрахованого майна внаслідок безпосереднього зіткнення або падіння на застраховане майно пілотованих літальних апаратів, їхніх частин або вантажу, який ними перевозився).

Існують два поширені варіанти страхування майна залежно від визначення його вартості:

 1. За залишковою вартістю: страхова сума розраховується на підставі балансових даних про первинну вартість майна за мінусом амортизації, що нарахована для цього виду майна.
 2. За оцінною вартістю: страхова сума визначається з суми коштів, необхідної для придбання (будівництва, ремонту, відновлення) майна, аналогічного за своїми характеристиками втраченому (пошкодженому).

Страхова сума може визначатися як відносно об’єкта в цілому, так і відносно окремих груп і категорій майна, таких як будівлі та споруди, обладнання, сировина та матеріали, товари на складах.

Фактори, що впливають на вартість страхування:

 • розмір страхової суми;
 • перелік ризиків;
 • характеристики майна;
 • тип виробництва та режим роботи підприємства;
 • наявність та стан систем і засобів пожежної безпеки;
 • наявність охорони об’єкту;
 • спосіб зберігання товарів/сировини;
 • низка інших факторів, що впливають на ступінь страхового ризику.

Страховий тариф залежить від факторів, які впливають на ступінь ризику та зазначене вище, переліку ризиків, франшизи, і становить 0,08 — 0,75% від страхової суми.

Страхове відшкодування

 • У разі пошкодження застрахованого майна виплачується у розмірі вартості ремонту, необхідного для приведення застрахованого майна до стану, в якому воно було до страхового випадку, за мінусом франшизи
 • У разі знищення застрахованого майна виплачується у розмірі страхової суми або дійсної вартості майна безпосередньо перед настанням страхового випадку (залежно від умов страхування) без урахування вартості залишків майна, придатних для подальшого використання або реалізації, за мінусом франшизи.

Відшкодуванню підлягають витрати на:

 • запобігання або зменшення збитку від страхового випадку та порятунок застрахованого майна;
 • затрати, пов’язані з ліквідацією наслідків страхового випадку (знос будівель і споруд, розчищення території, видалення речовин, що спричиняють забруднення).

Додаткове покриття

Збитки, пов’язані з перервою у виробничій або господарській діяльності, а також інші можливі додаткові витрати, що виникли у зв’язку з настанням страхового випадку, вказаного вище.

Страхування від перерв у виробництві

Цим договором передбачається страхування додаткового фінансового збитку у разі настання події, яка спричиняє появу майнових збитків. Таким додатковим збитком може бути втрата доходу через перерву у виробництві та поява додаткових надзвичайних витрат. Страхове покриття щодо збитків від перерви у виробництві надається лише додатково до укладеного договору майнового страхування.

Збиток від перерви у виробництві визначається розміром:

 • поточних витрат Страхувальника на продовження діяльності, яка зазначена в Договорі страхування, в період перерви у виробництві;
 • втраченого прибутку від цієї діяльності в результаті настання перерви у виробництві.

Для невеликих підприємств в компанії «ПРОСТО-страхування»  розроблено спеціальну програму страхування майна «Господар. Малий бізнес», що належить до «пакетних» продуктів, а саме: ми пропонуємо клієнтам типовий договір з певним набором ризиків.   

Програма призначається для страхування підприємств торгівлі та сфери обслуговування (магазинів, ресторанів, кафе, стоматологічних кабінетів, перукарських, фотосалонів, косметичних салонів, офісів тощо).

Отримання Договору страхування

Оформити договір дуже легко — для цього немає потреби заповнювати заяву на страхування. Страховий агент АТ «ПРОСТО-страхування» огляне та, за необхідності, сфотографує майно і випише договір.